Kyläkoulu kylän sydämessä

Kesällä 2008 kylämme halusi alkaa etsiä uusia suuntia kyläkoulujen puolesta. Selkien ja Mönnin kyläyhdistykset ja Selkien koulu sekä vanhempainyhdistys aloittivat yhteistoiminnan, josta syntyi hanke nimeltään Kyläkoulu kylän sydämessä.

Uskomme, että lapsemme voivat paremmin, kun he saavat aloittaa koulunkäynnin pienessä ja turvallisessa koulussamme. Näin yritämme estää lastemme syrjäytymisen ja eristäytymisen.

Hanke lähtee siitä, että kyläkoulu on keskeinen osa kylää, sen sydän. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme panostamalla perinteen ja ympäristötuntemuksen lisäämiseen koulun toiminnassa sekä perustamalla aktiivisen, uudentyyppisen yhteisöpohjaisen kansainvälisen verkoston.
Kyläkoulu kylän sydämmessä hankkeen rahoittajina ovat olleet maaliskuuhun 2010 mennessä mm. seuraavat tahot: Kontiolahden kunta, Osuuskunta Lumimuutos, Pohjois-Karjalan Kulttuurirahasto, OPH, Selkien ja Mönnin kyläyhdistys. Maaliskuussa 2010 kokonaisbudjetti hankkeella oli noin 30 000 € / vuosi.

Hankkeessa on kerätty merkittävä määrä Selkien ja Mönnin perinnettä mm. paikannimistöä, kalastus- ja metsästysperinnettä, tarinoita, säähän liittyviä tietoja sekä havaintoja ilmastonmuutoksesta. Opetuksessa hyödynnetään myös Suomen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistoa.


Kyläkoulu kylän sydämessä hankeen näkyvyys koulussa
• Oppilaat ovat keränneet Selkien ja Mönnin paikannimistöä, tulokset ovat julkaistu Selkien perinteestä ja luonnosta 2 vihkossa
• Oppilaat ovat tutustuneet kalastukseen ja metsästykseen, ja ovat päässeet käytännössä kalastamaan ja nuottaamaan
• Oppilaat ovat käyneet tutustumassa perinteiseen sepän työtapoihin Seppälän pajalla
• Oppilailla on ollut työpajoja mm. perinnekäsitöitä
• Oppilaat ovat keränneet säähän liittyviä tietoja ja havaintoja ilmastonmuutoksesta sekä tarinoita
• Koululla on kumppanuuskyliä perinteen elvytystyöhön mm. Udmurtiasta ja Alaskasta. Oppilaat ovat olleet yhteydessä sähköpostitse ja yhteisin hankkein kumppanuuskoulujen oppilaiden kanssa sekä koululla on vieraillut paljon ulkolaisia vieraita esitellen omaa kulttuuriansa oppilaille.

    Vuoden 2008 jälkeen mukana on ollut kaksi kumppanuuskoulua:
    A) Unalakleet, Alaska, USA
    B) Norya, Udmurtia, Venäjä
    Selkien perinnetoiminta on innostanut esimerkiksi Udmurtiassa paikallisia keräämään perinnettään aktiivisesti ja ottamaan sitä mukaan opetukseen ensimmäistä kertaa sitten Neuvostoliiton romahduksen. Alaskassa perinneaineistoja opetetaan wikipediatekniikalla. Marraskuussa 2009 udmurtit vierailivat Selkiellä, toukokuussa
    Selkieltä vieraili delegaatio Alaskassa.

• Kyläkoulu kylän sydämessä hankkeella on elvytetty perinnettä Selkiellä ja järjestettiin mm. yhteisöllinen talvinuottaustapahtuma, joka järjestettiin ensi kertaa 70 vuoteen.


Selkien koulun hankkeen vaikutuksia Suomessa

• Selkien hankkeen vaikutukset ovat jo kahden vuoden aikana muuttaneet kyläkouluista käytävää keskustelua.
• Vuosien 2009-2010 aikana hankkeesta on ollut runsaasti puhetilaisuuksia Kiteellä, Joensuussa, Juuassa ja muualla Pohjois-Karjalassa
• Opetusministeriö pitää Selkien mallia esimerkkinä kyläkoulujen tulevaisuudesta – malli on luvattu ottaa seuraavaan hallitusohjelmaan mukaan.
• Lokakuussa 2008 Selkien yhdistykset ja koulu saivat aikaan sen, että Kontiolahti ei lakkauta tällä vaalikaudella yhtään kyläkoulua.
• Lokakuussa 2009 annettiin ”Selkien julistus”, ja maan johtavat kyläkoulututkijat tapasivat Selkiellä
• Hanke on saanut runsaasti valtakunnallista julkisuutta, esim. HS,Maaseudun tulevaisuus, Karjalainen, YLE, Opettaja-lehti
• Hanke on ollut esillä ympäri maailmaa, mm. YKssa, Uudessa Seelannissa jne.

Sivuilla paikalla

There are currently 0 users and 0 guests online.

Lisätietoja