Rakentamista koskevan lainsäädännön mukaan rakennukset tulee jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi. Palon ja savun leviäminen palo-osastojen välillä vaaditun ajan estetään osastoivilla rakenteillaPalokatkojen tehtävänä on tiivistää osastoivien rakenteiden läpi kulkevien taloteknisten järjestelmien läpiviennit siten, että rakennusmääräysten mukainen vaadittava palo-osastointikyky säilyy.

Palokatkosuunnitelmia uudis- ja korjauskohteisiin, pyydä tarjous.